Տրամաբանություն

  1. Ի՞նչ ես տեսնում նկարում
111
այստեղ տղամարդու դեմք է

2.  Imagine a big, dark room.  Imagine you are in it.  How do you get out?

վերջ տալ երևակայել

3. You can catch, but cannot throw? what is that?

4. Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որոնց տասնյակների նիշը փոքր է միավորներից:

5124
36

5. Կարո՞ղ ես գտնել այն ամենամեծ եռանիշ թիվը որի քառակուսին փոքր է 500 000 -ից և ստացված թվի թվանշանների գումարը հավասար է  43 – ի:

777

6. Երեկոյան ժամը 9 է: Ժամը քանիսը կլինի՞ 23, 999, 997 ժամ հետո:

18:00

7. A couple Adam and Eve are undergoing turmoil in their life so decided to commit suicide. They decided that on the count of three, they both will jump off the building. So they started counting and on the count of three Adam jumped, but Eve stayed and watched Adam drop for 7 seconds and then she saw a parachute open.

11

WHO betrayed who?

8. It is always coming…  but never arrives.  What is it?

9.Նկարի մեջ գտիր սխալը

էէէ

Այստեղ mitsake բառը գրված է սխալ այն պետք է գրվի այսպես mistake

10. Ինքդ կազմիր հանելուկ։

1 + 1 = 8

2 + 2 = 32

3 + 3 = 72

4 + 4 = ? Պատ՝.128

Реклама

Տրամաբանական մաթեմատիկա. 14.09.2018

  1.  Ո՞ր արտահայտությունն է սխալ

ա/ 1 + 27 = 127

բ/ 42 = 24

գ/ (3 + 4)3 = 343

դ/ 1! + 4! + 5! = 145

2. Փարթիի արժեքը 55 դոլար է պլյուս 5 դոլար ամեն այցելուի համար:  55 մարդու համար որքա՞ն գումար պետք է վճարել փարթիին մասնակցելու համար:

Պատ.՝ 330

3. Քանի՞ հատ  5/9 կիլոգրամ կարտոֆիլ կա 1/3 կիլոգրամի մեջ:

Պատ.՝ 15/9

4. Չորս քույրերի մեջ տարիքային տարբերությունը 2,5 տարի է:  Քույրերի տարիքների գումարը 29 է:  Քանի՞ տարեկան է մեծ քույրը:

Պատ.՝ I – 3,5

II – 6

III – 8,5

IV – 11

5. #1 խողովակը բաքը դատարկում է 1 ժամում, իսկ #2 խողովակը՝ 2 ժամում:  Եթե բաքը դատարկելու համար օգտագործվեն երկու խողովակները միասին, ապա քանի՞ րոպեում ողջ բաքը կդատարկվի:

111

Պատ.՝ 1,5

6. Իրար հաջորդող հինգ թվերի գումարը 2010 է:  Նշված թվերի թվանշանների գուարը ինչի՞ է հավասար:

Պատ. ՝ 3, 30

7. Նշված գծագրում BC կողմի երկարությունը ինչի՞ է հավասար:

111

8. Նշված նկարում ամենաքիչը քանի շրջանակ պետք է բացել, որպեսզի շրջանակներից փակ շղթա պատրաստվի:

111

Պատ.՝ 4

9. Տղաները A, B և C կետերում են կանգնած:  Ո՞ր կետում (B, D, E թե՞ F) պետք է տղաները հանդիպեն, որպեսզի իրենց անցած ճանապարհների գումարը ամենակարճը լինի:

111

Պատ.՝ E

10.   XYZ ընկերությունը ունի 600 աշխատող, որտեղ տղամարդ և կին աշխատողների քանակը հարաբերում է ինչպես 7 -ը 5 – ին:  Եթե 50 տղամարդ աշխատող լքի ընկերությունը, իսկ 50 կին ընդունվի աշխատանքի, ապա ինչպիսի՞ն կլինի այդ հարաբերությունը:

Տրամաբանական մաթեմատիկա. 05.09.18

1․ Սենյակում կա երկու ժամացույց, մեկը չի աշխատում իսկ մյուսը ամեն օր մեկ րոպե հետ է ընկնում։  Ո՞ր ժամացույցը տարվա մեջ ավելի շատ ճիշտ ժամ ցույց կտա։

փչացաց ժամացույց

2․ Յոթ խնձոր հավասարապես բժանել 12 ընկերների միջև այնպես, որ խնձորներից ոչ մեկը չորսից շատ մասերի չբաժանվի։

Untitled

3. Ձուկը հավասրակշռում է 1 կգ կշռաքարով և այդպիսի ձկան կեսով։  Որքա՞ն է կշռում այն։

2կգ

5. Ավտոմեքենայի ո՞ր անիվը չի պտտվում ընթացքի ժամանակ։

պահեստային

6. 2 ձկնորսը  2 րոպեում ուտում է 3 ձուկ։  Քանի՞ րոպեում 4 ձկնորսը կուտեն 12 ձուկ։

8 րոպեում

9. 1, 2, 3, 4, …, 98, 99 թվեր շարքում զույգ թվերն են շատ, թե՞ կենտ թվերը։

հավասար են

13. Գտեք պատկերներ, որոնց մակերեսները իրար հավասար են։

111

B=C