Դինո Բուցատի — 1906 — 1972թթ.

Առնետները

Երգը պատերազմի

Ճագարներ լուսնի տակ

Կորսված օրերը

Մարդը, որ ուզեց ապաքինվել