Վահան տերյան. Սիրո Առաջարկություն

Ես չեմ հիշում՝ ե՞րբ և ո՞ւր
Հանդիպեցի քեզ, ու դու
Վրդովեցիր համր ու լուռ
Հանգստությունն իմ հոգու…

Դու հեռո՜ւ ես, դու հեռո՜ւ…

Реклама