Թիմ Թալեր գլուխ տասնմեկերորդ

Ես իմ ոչ բարեկամներին, ընկերներին երբեկ չեմ վածառի նրանք իմ համար շատ թանկ մարդիկ են: եթե ուզում ես ունենալ շատ փող աշխատիր և տանջվիր որպեզի ունենաս շատ փող:

Реклама

Թիմ Թալեր յոթերորդ մաս շարադրություն

Ծիծաղը և փողը

Փողը փչացնում է մարդուն, երբ մարդը ունենում է շատ փող, նա դառնում է չար և անհետաքրքիր, նա չի կարողանում ծիծաղել: Շատ մարդիկ ասում են, որ մարդը լինում է աղքատ, նա միշտ լինում է տխուր, բայց իմ կարծիքով դա այդպես չէ, մարդ ինչքան էլ լինի աղքատ մարդ, միշտ կլինի ուրախ. դա կախված է մարդուց, եթե նա լինում է միշտ ուրախ, նա միշտ էլ կմնա ուրախ:

Թիմ Թալեր մաս յոթերորդ

 • Հարստությունից, միևնույնն է, ոչ մի ուրախություն չպետք է սպասել: — Արդյո՞ք հարստությունը ուրախություն չի բերում. մեկնաբանիր այս միտքը:

Իմ կարծիքով հարստությունը ուրախություն չի բերում մարդ ինչքան էլ աղքատ լինի նա միշտ ուրախ կլինի մարդ եթե ուրախ է միշտ էլ ուրախ կմնա:

 • Նա իր ծիծաղը փոխեց մի բանի հետ, որն իրեն բոլորովին պետք չէր: — Եթե անհրաժեշտ չլիներ, Թիմը չէր գնաայդ քայլին. ուրեմն ինչու՞ համաձայնեց:

Որովհետև նա փողի կարիք ուներ, բայց իմ կարծիքով նա սխալվեց:

 • Ամենաբարդ բաները երբեմն շատ պարզ են դառնում, եթե նրանց մասին խոսում ես որևէ մեկի հետ: — Համաձայնիր կամ հերքիր այս միտքը՝ հիմնավորելով պատասխանդ:

Իմ կարծիքով դա այդպես է կան բաներ որոնք ես կիսվում եմ մեկի հետ և դա դառնում է շատ պարզ:

 

Աղի մաքրումը

Ես և իմ ընկերները մաքրեցինք աղը, որը պարնակում էր իր մեջ ավազ մենք սկզբում այդ կեղտոտ աղը լցրեցինք մի տարայի մեջ ջրով և խառնեցինք, իսկ հետո աղը խառնվեց ջրին և հետո ֆիլտրի միջոցով մենք առանձնացրեցինք իրարից, իսկ հետո մենք մի տարայի մեջ, լցրեցինք աղաջուրը և սպիրտայրոցի միջոցով տաքնում էին տարան և ջուրը գոլոշիանում էր և մնում էր միայն աղը:

tikin-susan

Ծծումբը և մետաղ

200px-Sulfur-sample

Մենք ծծումբը մետաղի խատուտիկները խառնեցինք իրար, այդ խառնուրդի տակ և վրան դրեցինք թերթիկներ և մագնիտի շորհիվ իրարից առանձնացրեցինք: Հետաքրքիր է իմանալ, որ ծծումբը ջրի մեջ չի խառնվում և չի թռչվում:

Урок 1 20-24 ноября

Домашнее задание: 

 

Изменение прилагательного.

 1. Поставь в нужном падеже имя прилагательное. Записать. Выделить окончание.

Загорели под лучами горячего июльского  солнца. Дошли до  дальнего лесного озера. Проснулись от долгова зимнева сна.

 

 

 1. Составь с каждой парой слов предложения, употребляя данные существительные и прилагательные в Р.п., с предлогами или без предлогов.

С раннего утра я не в духе, я дашол да своего нового дома, я сматрел мулт а отважного героя.

 

 1. Вставить пропущенные окончания им.прилагательных и объяснить их написание. Составить предложение и записать.

Чистие холодние воды. У рыжие шустрие белки.

 

Дательный падеж.

 1. Образовать прилагательные от существительных в ед.числе сосна, река, осень, письмо, дом, класс поставить их в Д.п. Записать.

Прилагстельные

Сосна – сосний

Река – ричной

Осень – осений

Письмо – письменный

Дом – домашний

Класс – классный

 

Дательный падеж

 

Сосна – сосне

Река – реке

Осень – осени

Письмо – письмо

Дом – дому

Класс — классе

 

 

 

Предложный  падеж.

1.Подобрать к данным существительным однокоренные прилагательные, поставить их в П.п.

 

      Море-море   морской- о морском, солнце-…, мир-…, счастье-…, книга-…, журнал-…, дверь-….

 

Прилагательные                          Предложный падеж

 

Море – морской                               о море

Солнце – солнечный                       о солнце

Мир – мирный                                  в мире

Стастье – счастливый                     о стастье

Книги – книжний                               о книге

Журнал – журнальный                     в журнале

Дверь – дверной                               на двери

 

Склонение имен прилагательных  множественного  числа.

 

Записать. Подчеркнуть прилагательные во множественном числе, вставить окончания. Обозначить  их падеж.

    Над широкоми полями летит самолет. За ним истается какой -то белый след. Это химия пришла помочь человеку бороться с сорными растениями. На химических заводах сделали ядовитые порошки и жидкости. Рассеют такой порошок над полем – и все сорные травы погибнут.

 

 1. Поставить данные существительные и прилагательные во мн.ч.

Море синее –моря синие, село ближное – ближние села, город большой-болшкие города, лес красивый.-красивые леса, новая квартира-новые квартиры, городская площадь- городские площади .

 

 

 1. Образовать от данных существительных однокоренные прилагательные во мн.ч.

    Лес- лесные, дорога-дарогные, море- морские

сад-садные, город-городскые, поле-польные, дождь-дождливые, ночь-ночные, школа-школные .

 

 1. Подобрать к выделенным существительным подходящие по смыслу прилагательные. Записать. Определить падеж .

После длиних  дней опять пошли грибы. Они выглядывают из-под стеблей красивие травы, из-под болших листьев . Тут и малинкие  подберезовики, и  подосиновики с оранжевыми круглыми головками, и волнушки, и рыжики.

 

Թիմ Թալեր մաս երկրորդ

 • Թիմն ինքն էլ չգիտեր, թե ինչու՞ ծիծաղեց, բայց այդ մասին նա չէր էլ մտածում: Նա դեռ այն հասակում չէր, երբ մարդիկ շատ են մտածում իրենց անձի ու իրենց արարքների մասին: — Իսկ քո կարծիքով ինչու՞  նա ծիծաղեց:

Նա ծիծաղեց,  որովհետև հիշեց իր հոր ասացները քամու մասին:

 • Ուրախությունն ու վիշտը միշտ կողք-կողքի են ապրում: — Մեկնաբանիր այս միտքը՝ համաձայնելով կամ հերքելով այն:

ես համաձայն եմ, մարդ միշտ ունի իր մեջ ուրախություն և վիշտ: