Вавилонская башня

1.

беседовать- разговаривать

трудиться- работать

ругаться -ссориться

приветствовать- здороваться

злиться -сердиться

 

 

2.  

равнодушный — безразличный

послушный — покорный

откровенный — открытый

аккуратный — опрятный

честный — правдивый

смелый — храбрый

пасмурный — ненастный

 

Реклама

ТОВАРИЩИ

ТОВАРИЩИ

Ваня ходит в школу. Из школы он спешит домой. Дома Ваню ждет большая работа. Он носит дрова, топит печку. Надо принести воды, напоить козу и овцу. К Ване приходят товарищи и помогают ему сделать всю работу. Потом мальчики вместе учат уроки.

Ընկերներ

Վանյան գնում է դպրոց: Դպրոցից հետո նա շտապելով գնում է տուն: Տանը Վանյային  սպասվում է մեծ աշխատանք: Նա փայտ է կրում և լցնում է վառառանի մեջ: Պետք է ջուր բերել, կերակրել այծին և գառին: Վանյային հյուր են գալիս իր ընկերները և օգնում են նրան անել ամբողջ գործը: Հետո տղաները բոլորով սովորում են դասերը:

Գավրոշը և Գիքորը

Իմ կարծիքով նրա ասելիքը ինչ-որ չափով ճիշտ էր: Որովհետև պետք է ավելի շատ նմանվել Գավրոշին, իսկ սխալ էր, որ նա ընդամենը չէր հասկանում Գիքորին և նա չէր մտնում Գիքորի իրավիճակի մեջ: Նաև նա մեկ բան էլ էր ճիշտ ասում, որ պետք չէ ամեն տեղ հիշեցնել Գիքորին և նրան մեղկ գալ: Գիքորին պետք է կարդալ և հիշել փոքրիկ լեգենդ իսկ Գավրոշին պետք է հիշել մեծ-փոքր տղա որին պետք է նմանվել և իհարկ է հիշել:

КОШКА И ЁЖИК

КОШКА И ЁЖИК
Пришли дети домой из леса и принесли домой ежа. Кошка Мурка цап его лапой. Ёж быстро спрятал голову и выставил свои острые иголки. Уколола кошка лапу и ушла в угол. Мурка стала лизать лапу, а на ежа не смотрела.
Կատուն և ոզնին
Երեխաները անտառից տուն եկան և իրենց հետ բերեցին ոզնի։ Կատու Մուռկան նրան թաթով ճանկռեց։ Ոզնին արագ թաքցրեց գլուխը և դուրս ցցեց իր սուր ասեղները։ Կատուն վնասելով իր թաթը՝ փախավ մի անկյուն։ Մուռկան սկսեց լիզել իր թաթը և չնայեց ոզնուն։

Հայոց լեզու

Բացատրիր տրված բառերը բառարանի օգնությամբ. խռովություն, բարիկադ, կրկնափեղկ, ամայի, պարեկ, խուզարկել, հնոտի, թափոր, մահակ, սվին, փակուղի, ներխուժել, պատնեշ, ապստամբ, քաջալերել, խոչընդոտ, թոթվել:
խռովություն — անհամերաշխություն
բարիկադ — գերաններ
կրկնափեղկ — կրկնակի փեղկ
ամայի — բնակությունից զուրկ
պարեկ — պարող
խուզարկել — հետախուզել
հնոտի — հնացած
թափոր — անդիսավոր երթ
մահակ — փայտե հաստ գավազան
սվին — շիշ
փակուղի — երկաթուղային ռելսային գիծ
ներխուժել — խուռն բազմությամբ ներս խուժել
պատնեշ — բավականին բարձր ու երկար հողաթումբ
ապստամբ — ապստամբության մասնակից
քաջալերել — սիրտ տալ
խոչընդոտ — ճանապարհի խոչ
թոթվել — թափահարել

Միաժամանակ ամեն տեղ լինելով՝ նա լցնում էր օդը: — Ինչպե՞ս կբացատրես այս նախադասությունը:

Նա շատ բարի և խելացի տղա էր, նա լցնում էր օդը իր ախությամբ։

Անդադար շարժում կար նրա փոքրիկ բազուկներում և անվերջ շարժում՝ նրա փոքրիկ թոքերում: — Տուր Գավրոշի հոգեվիճակի նկարագիրը:

Նրա բախտը չեր բերել։ Նրա կանքը այդքան էլ լավը չէր, բայց նա ցույց չէր տալիս երբեք , որ տխուր է։

Մեծեր-փոքրերի ի՞նչ վեճ ուներ Գավրոշը. իսկ դու ի՞նչ հարցերում ես ընդվզում մեծերի դեմ:

Ես մեծերի հետ կռվում եմ նրա համար, որ հասնեմ իմ ուզածին։